Zpět na Aktuality

Jak jsme dělali výstavu plánu mobility

14. července 2018

Výstava plánu mobility je za námi a přichází čas rekapitulace, poděkování a také dodržení slibu, který jsme vám dali. Proto jsme připravili dokument, který obsahuje nejen souhrnné informace o výstavě P+, ale také odpovědi na vaše dotazy. Jak si členové pracovní skupiny s některými zvlášť pichlavými dotazy poradili?

V úvodu musíme poděkovat. Především všem návštěvníkům, kteří přišli od 28. 5. v následujících třech týdnech do pražského Centra architektury a městského plánování, respektive sálu A IPR, realizátorům a všem, kteří se připojili a pomohli nám připravit příjemné prostředí. Zájem o pražskou mobilitu nás příjemně překvapil.  

Velmi se nám líbilo, že jsme si společně s vámi mohli dát kávu, projít si jednotlivé návrhy opatření, zhlédnout film o dopravní politice, prostudovat si analýzu nebo o ní diskutovat. Připravili jsme také ukázku toho, jak plán mobility zvládli v jiných metropolích Evropy. V sálu byla k dispozici také návrhová mapa se zakreslením všech 240 opatření, která by Praha do roku 2030 ráda zrealizovala.

Velkým lákadlem pak byla interaktivní hra, kdy se každý mohl na chvíli stát dopravním inženýrem a sestavit si vlastní plán mobility. Na připraveném herním plánu jste měli úkol rozmístit hrací kameny alias jednotlivé projekty tak, abyste vystačili s vyčleněnými finančními prostředky a časovou náročností.

A co bude dále po výstavě? Teď už je před námi závěrečná fáze. Kromě dokončení SEA dokumentace, v rámci kterého proběhne také veřejné projednávání, je před námi především finální schválení Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí v zastupitelstvu města.

Děkujeme ještě jednou všem a těšíme se na další příležitosti k setkání nad plánem mobility. Třeba nad již realizovanými projekty.

Dokument o výstavě P+ včetně odpovědí na vaše otázky si můžete stáhnout zde.