Zpět na Aktuality

Změna harmonogramu kvůli hodnocení SEA

17. srpna 2018

Ačkoliv jsme dokument P+ Návrh předložili k posouzení vlivu koncepce na životní prostředí podle harmonogramu, nepodařilo se podle něj vše stihnout. P+ Návrh je totiž první plán mobility, který přesahuje hranice jednoho kraje. Proto se hodnocení SEA předkládá na Ministerstvo životního prostředí. 

Na dokument jsou pochopitelně kladeny velmi vysoké nároky, kterým musíme dostát. Vzhledem k tomu, že do hodnocení SEA doplňujeme ještě další informace, musíme harmonogram schvalování celého P+ Návrhu Zastupitelstvem hl. m. Prahy upravit. Již nyní je zřejmé, že dokument o hodnocení vlivu Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí na životní prostředí bude mít rozsah zhruba shodný s analýzou P+. Již v loňském roce proběhlo tzv. oznámení SEA a rozhodlo se, že bude požadována SEA dokumentace, tedy velmi komplexní dokument, který hodnotí vliv koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví (správně „Hodnocení koncepce podle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění“). Na základě doporučení Ministerstvo životního prostředí však dokumentaci SEA její zpracovatel ještě doplňuje. Upravený dokument by měl odevzdat v druhé polovině září. Následně uspořádáme veřejné projednání SEA, které očekáváme vzhledem ke všem správním termínům na přelomu října a listopadu.

Rozhodli jsme se proto, že na začátku září předložíme na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy samotný koncept dokumentu P+ Návrh s tím, že pravděpodobně již nedojde ke změnám v jeho odborné obsahové části z hlediska dopravy. Samozřejmě ještě stále může vzniknout situace, že ve veřejném projednání SEA zazní připomínky, které bude nutné v P+ Návrhu zohlednit, a může tak dojít k úpravám po tomto projednání. Na web jsme tento dokument, označený jako koncept, umístili do sekce Odborné dokumenty, případně si ho můžete rovnou přečíst na následujícím odkazu, jak jsme vám to slíbili již na výstavě v červnu. Finální dokument P+ Návrh společně s hodnocením SEA chceme předložit na prosincovém jednání zastupitelstva města.