Zpět na Aktuality

Zveme vás na veřejné projednání SEA

29. listopadu 2018

Jedna z posledních věcí, které zbývají před předložením Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí s výhledem do roku 2030 k finálnímu schválení zastupitelům, je veřejné projednání posouzení jeho vlivů na životní prostředí. To se koná 12. prosince 2018 od 15.00 v Centru architektury a městského plánování.

Veřejné projednání, které proběhne 12. prosince od 15.00 v pražském CAMP, Vyšehradská 51, Praha 2, je určeno zástupcům státní a veřejné správy, akademické sféry, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti. Jeho pořádání se řídí zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Cílem projednání je získat případné připomínky pro vydání stanoviska. Podle stejného zákona zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA P+ v informačním systému SEA. Ty jsou dostupné zde.

Po předchozí domluvě je možné do 10. prosince 2018 nahlédnout do materiálu na odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hl. m. Prahy u Ing. Martina Havelky, e-mail: martin.havelka [at] praha.eu, tel.: 236 004 318.

Každý může také zaslat své písemné vyjádření jak k návrhu koncepce, tak i k vyhodnocení SEA, a to do 17. prosince 2018 na adresu Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10 nebo přímo na oddělení SEA u paní Ing. Barbory Benkové, e-mail: barbora.benkova [at] mzp.cz.

Fin-sea-jpg
Pozvánka SEA