Zpět na Aktuality

V pražském CAMPu se diskutovalo o SEA

19. prosince 2018

IMG_20181212_150532

Veřejné projednání studie o dopadech koncepce plánu mobility na životní prostředí navštívily desítky lidí. Sešli se v nedávno otevřeném Centru architektury a městského plánování nedaleko Karlova náměstí v Praze.

V Centru architektury a městského plánování (CAMP) ve Vyšehradské ulici v Praze 2 se minulou středu setkaly desítky zástupců veřejnosti, aby se tvůrců Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, ale i zhotovitele SEA ptali na konkrétní výstupy studie. Na úvod seznámil projektový manažer Ing. Daniel Šesták přítomné s obsahem dokumentu Návrh a následně Mgr. Pavla Dušková, zástupkyně zpracovatele SEA ze společnosti EIA servis s. r. o., seznámila přítomné s postupem vyhodnocení a samozřejmě s výsledky posouzení vlivů koncepce na životní prostředí. Následovala dvouhodinová diskuze, během které zazněly otázky na téma přeshraniční přesah, regulace individuální automobilové dopravy zejména prostřednictvím mýta, snižování počtu parkovacích míst a rozšiřování ZPS, ale třeba i to, zda bylo při posouzení SEA zohledněno pořadí realizace opatření s vlivem na životní prostředí. Úplný zápis z diskuze včetně odpovědí naleznete zde.

Děkujeme všem, kdo se setkání zúčastnili, a upozorňujeme, že připomínkami se v následujících týdnech budeme zaobírat. Odkaz naleznete zde.