Zpět na Aktuality

Evropská soutěž plánů mobility

28. ledna 2019

Evropská komise již od roku 2012 pravidelně vyhlašuje soutěž městských plánů udržitelné mobility, tzv. SUMP Award. Podporuje tím tvorbu plánů udržitelné mobility a řešení problémů v dopravě napříč evropskými městy a inspiruje další města příklady dobré praxe.

V letošním roce proběhl již 7. ročník SUMP Award. Soutěže se každoročně účastní evropské metropole a města, kterým záleží na budoucnosti jejich mobility. Vytvářejí dlouhodobý plán, jehož cílem je přispět k ochraně životního prostředí, ulevit přetíženým městským komunikacím od provozu a racionálně vyřešit pohyb lidí i věcí. Vítěze ještě neznáme, tak se pojďme alespoň podívat do historie předávání ocenění.

Cena je doplňkovou cenou Evropského týdne mobility, ale vyhlašuje se samostatně. Každý rok se soutěž zaměřuje na konkrétní téma. Letos mají SUMP Award v podtextu multimodalitu, která se stala také hlavním tématem roku Evropské komise. Multimodalitou je myšleno smysluplné využití různých druhů dopravy. Snahou je vytvořit řetězec navazujících spojení a využít nabízené kapacity dopravních prostředků s cílem snížit podíl individuální dopravy na příjezdu do metropole nebo uvnitř ní. A to jak pro cesty, které vykonáváme každý den, například z a do práce, tak i pro cesty nepravidelné a náhodné. To se týká nejen osob z konkrétního města, ale i z přilehlých oblastí (v případě Prahy je to metropolitní oblast s částí Středočeského kraje), kteří jezdí většinou za prací. A samozřejmě i turistů a v neposlední řadě přepravovaného zboží.    

Jednotliví vítězové

Zatím posledním vítězem je rumunská Turda, kde se podle manažera projektu snažili hlavně o usnadnění života a pohybu místních občanů s důrazem na rodiny. A také o vybudování příjemného veřejného prostoru. Velký důraz byl kladen na sdílení kol s okolními destinacemi. Turda má navíc ambici stát se tzv. smart city.

Pátý ročník vyhrála belgická metropole Brusel. Do roku 2050 se tam očekává nárůst dopravy o 80 %, přičemž největší zátěží je přeprava zboží. Dopravní experti se tedy soustředili na způsoby jeho přepravy, a to s ohledem na místní obyvatele i s nutností redukovat tvorbu kolon.

Švédské Malmö získalo cenu ve čtvrtém ročníku soutěže. Doprava ve městě funguje již dlouho na poměrně vysoké úrovni, prioritou samozřejmě zůstává snižování počtu aut v ulicích a podpora ostatních druhů přepravy, typicky třeba nákladních kol (tzv. cargo bikes).

Třetí ročník vyhrály německé Brémy, město, které je velmi nakloněné cyklistické dopravě. Tu zde dobře a rádi propagují. Ke snížení emisí CO2 přispívá i místní systém sdílení osobních aut. Dopravu zboží z a do místního přístavu (a nejen tu) město koordinuje díky kvalitnímu monitoringu a zpracovávání dopravních dat.

Městu Rivas-Vaciamadrid ve Španělsku patří cena z druhého ročníku soutěže. Jeho populace za několik posledních let násobně vzrostla a poloha města nedaleko za hranicemi Madridu byla jedním z aspektů, které ovlivnily tamní plánování dopravy. Dojíždějící lidé tedy mají k dispozici pravidelné vlakové spoje a záchytná parkoviště, ale hlavně systém sdílení kol. Nedílnou součástí úspěchu je i vzdělávání v oblasti dopravy, spolupráce s organizacemi zaměřenými na životní prostředí a také úspěšná snaha o redukci hluku.

Úplně první ročník vyhrál britský Aberdeen. Město se muselo vyrovnat s obrovskou dopravní zátěží, k čemuž pomohla i komunikační kampaň, zejména propagace cyklistiky. Důležité bylo do dění aktivně zapojit místní občany. Změny dopravního chování tak vedly nejen k většímu podílu cyklodopravy, ale i třeba ke sdílení automobilů.

A jak pracujeme s městskou mobilitou v Praze? Opět jsme se zúčastnili Dne bez aut, který bývá již tradičně vyvrcholením každoročního Evropského týdne mobility. Připravili jsme také vlastní propagační video, které můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu, uloženo je zde.