Zpět na Aktuality

Adam Scheinherr: P+ je nejvýznamnější dokument

27. února 2019

Adam Scheinherr nahradil po loňských komunálních volbách na postu náměstka pražského primátora pro dopravu Petra Dolínka. Jaké jsou jeho pracovní priority a kam kterým směrem se podle něj pražská doprava ubírá, se dočtete v rozhovoru.

Jakou váhu pro vás jako náměstka pro dopravu má v celém procesu plánování a budování pražské dopravy plán mobility?

Plán mobility je pro mě určitě ten nejvýznamnější dokument. Pomáhá mi se rozhodovat na základě kvalitně zpracovaných faktorů týkajících se budoucnosti dopravních projektů v Praze. Jsem moc rád za práci, která na něm byla odvedena, protože je to dokument, který mi zkrátka poskytuje jasnou vizi budoucnosti pražské dopravy. Je vidět, že ho zpracoval kvalitní tým, který čítá odborníky z širokého spektra, od Ministerstva dopravy přes Středočeský kraj až po naše městské organizace a odbory. Tito lidé mi pomohli například i se sestavením investičního rozpočtu a mohl jsem se tak rozhodovat podle významu a důležitosti projektu. Nebylo to tedy jako dříve, kdy každý bojoval jen za to své.

Jak bude probíhat implementace jeho výsledků?

Implementace už probíhá. I když SEA ještě nebyla dokončena, s týmem již úzce spolupracujeme a třeba roční rozpočet už máme sestavený, protože většina těch zásadních projektů je v plánu mobility zahrnuta. A kdyby tam nějaký nový projekt nebyl, můžeme se podívat, zda je uveden v Dopravní politice. Takže implementace už běží, přestože P+ není ve finální formě. Tým tvůrců plánu mobility mi navíc pomáhá s financováním projektů, tedy když zjišťujeme, z kterých dotačních programů můžeme na konkrétní dopravní projekt čerpat.

Co v P+ preferujete vy osobně? Lokální stavby, velké dopravní úpravy s dopadem na celé oblasti nebo prosazení konkrétní části koncepce, např. cyklistiky?

Nepreferuji žádnou konkrétní oblast. Důležitá je pro mě efektivita jednotlivých dílčích akcí a v každé oblasti je nutné rozhodovat z hlediska přínosu pro město. Velké projekty dlouhodobého charakteru, jako je metro D, Městský okruh, Pražský okruh ale i ty krátkodobé, jako jsou třeba projekty v telematice, jsou vlastně mix opatření, která povedou k celkovému zlepšení a udržitelnosti mobility. Nezaměřujeme se tedy pouze na jeden typ, pro každého je důležité něco jiného. Většinu témat ale vlastně spojuje jedna věc, a to zanedbanost infrastruktury. Nemůžeme se soustředit pouze na nové projekty, ale musíme dát do pořádku stávající infrastrukturu. I zde na nápravě již pracujeme.

Co chcete v Praze dál mimo P+ prosazovat?

Nejvíc nás trápí stav pražských mostů, analýzy ukazují, že jsou ve špatném stavu. Plán mobility navíc ukazuje, že zanedbanost infrastruktury je v celé oblasti vyčíslena na 33 miliard korun. Tato částka zahrnuje i jiné komunikace, nicméně mosty jsou aktuálně zdaleka největší prioritou, protože most, který je na hranici své životnosti a hrozí jeho pád je určitě větší problém než vozovka s drobnými výmoly. Tím ale nepodceňuji stav silnic.

Shodnete se v prioritách s koaličními partnery, nebo jim budete muset někde ustoupit?

Když jsme vedli koaliční vyjednávání, plán mobility jsme přinesli s sebou a řekli jsme si, že se podle něj budeme řídit. Takže napříč koalicí zazněla jasná shoda. Tato témata totiž přesahují do územního rozvoje, a i tam máme společný názor a vizi.

Jak hodně je podle vás vzdálená finalizace metra D a pokračování Městského okruhu podle vašich aktuálních harmonogramů?

Pražský okruh je často předmětem jednání s premiérem Babišem i ministrem Ťokem, je to komunikace celonárodního významu a ministerstvo i vláda mají za cíl, aby byl okruh dokončen. Co se týče Městského okruhu, řešíme přípravu pro územní rozhodnutí. Je to ale velice nákladná investice, která přesahuje možnosti Prahy, a tak budeme potřebovat finančně podpořit. To platí i pro metro D. V tomto projektu půjde nyní do Rady města dohoda s vlastníky pozemků, takže skoro celou první etapu budeme mít z hlediska majetkoprávních sporů už vyřešenou.

V čem spatřujete přidanou hodnotu vašeho dopravního pracovního týmu oproti předešlým zastupitelům?

Zásadní je to, že se mohu obrátit přímo na odborníky, které zde mám k dispozici. A taky to dělám a dovolím si říci, že se to dřív nedělo. Dále intenzivně komunikuji se všemi městskými organizacemi a referenty, řešíme projekty spolu, jako tým. Když má například dojít ke změně, vím o tom předem, budujeme si velmi úzký vztah, a to je podle mě důležité. Myslím, že tito profesionálové na to i čekali, protože znalosti mají a k rozvoji města významně přispívají.

Cítíte, že je pražská doprava na magistrátu brána jako prioritní téma, nebo ji někteří zastupitelé odsouvají na druhou kolej? Která jiná témata případně magistrátem rezonují?

Doprava se naštěstí řeší velmi intenzivně, je to jedno z nejdůležitějších témat. S dopravou se každý denně potýkáme, bez ohledu na to, jak a čím cestujeme. Když se bavím s lidmi z městských organizací, samozřejmě je upozorňuji na to, že každé jejich rozhodnutí má dopad na život lidí v Praze, takže téma je to zásadní.

Jak vidíte přípravu projektů v dopravě v kontextu rozpočtového výhledu Prahy? Jsou provozní a investiční výdaje v dopravě, případně jiných rozpočtových kapitolách, podle vás problém? Chystáte se najít finanční prostředky i ze zdrojů mimo rozpočet hlavního města Prahy?

Osobně chodím na schůzky Státního fondu dopravní infrastruktury, protože dříve z něj Praha nečerpala tak, jak mohla, využívala jen jeden program ze čtyř. Nyní tedy kontroluji všechny vedoucí pracovníky, aby plně využívali své možnosti a kompetence. Nespoléháme tedy jen na náš rozpočet, dále využíváme fondy z programů Evropské unie. Na metro D si musíme stanovit strategii rozpočtu, tedy kde a jak získat peníze. Tyto věci se musí řešit určitě na pět, ale ideálně na patnáct let dopředu, což se dříve nedělo.

Co byste na závěr vzkázal Pražanům a návštěvníkům metropole?

Aktuálně startuje několik rekonstrukcí. Chápu, že je to nemilé a znepříjemní to lidem každodenní život, ale po opravách bude zase vše o něco lépe fungovat. Letos budeme dělat rekonstrukci například na Vinohradské a Českobrodské, takže prosím o shovívavost a akceptování tohoto omezení, které povede k většímu komfortu v dopravě. Dobré je, že budeme realizovat i úplně nové stavby. Mým cílem je kromě metra D a okruhu tramvajová trať na Václavském náměstí, lávka z Holešovic do Karlína a Dvorecký most.