Zpět na Aktuality

Zúčastnili jsme se workshopu plánů mobility

15. března 2019

P+

Zástupce pracovní skupiny P+ měl příležitost zúčastnit se unikátního workshopu v německém Kolíně nad Rýnem. Tématem setkání byly nové možnosti a směry při tvorbě individuálních plánů mobility v evropských městech.

Evropská komise se rozhodla na základě naší práce v oblasti dopravy, ale také našich veřejných přednášek a komunikace projektu P+, pozvat zástupce pracovní skupiny na unikátní workshop. Praha je totiž mimo jiné členem organizací POLIS a EURO CITIES, které sdružují evropská města za účelem vzájemné pomoci nejen v oblasti dopravy. Tématem workshopu bylo hledání nových možností a směrů při tvorbě plánu mobility a samozřejmě i velmi důležitá vzájemná výměna zkušeností mezi jednotlivými dopravními experty. Pro Evropskou komisi akci uspořádala německá společnost Rupprecht Consult, která nyní aktualizuje metodiku zadávání tvorby plánů mobility.

A tak se zástupce pracovní skupiny P+ a zároveň Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy Václav Novotný mohl zúčastnit setkání dopravních expertů mimo jiné z polského Krakova, maďarského hlavního města Budapešti či italské metropolitní oblasti Milána, konkrétně z města Monza. Odborníci v pracovních skupinách se svými zahraničními kolegy konzultovali metody a způsoby, jak řešit konkrétní úskalí ve svém pracovním regionu. Praha zaujala systémem tvorby tří možných dopravních scénářů a způsobem výběru toho finálního, ale také předloni realizovaným sociologickým výzkumem.

„Pracovali jsme hlavně s rozdíly, které musí jednotliví zástupci měst v oblasti dopravy řešit. K funkční městské mobilitě neexistuje jedna univerzální cesta, každá oblast je z urbanistického hlediska unikátní a musíme nějak pracovat s již hotovou infrastrukturou. Právě proto je do budoucna důležité plánovat dopravu více v kooperaci s územním plánováním. To se v minulosti často nedělo a důsledkem jsou pak problémy v dopravě způsobené zpravidla suburbanizací,“ říká k setkání dopravních expertů Václav Novotný z Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

Dalším aspektem, na který účastníci workshopu upozorňují, je fakt, že celý proces tvorby plánu mobility ovlivňují v jeho průběhu i různé odborné výstupy a materiály. V Praze je to například Program zlepšování kvality ovzduší či Adaptační strategie. Odborníci se shodli na tom, že dokumentace a vůbec problematika SEA jsou v procesu podceněny, přestože jde o jeho velmi důležitou součást.

Výsledek workshopu se dá shrnout jako potřeba pracovat s dobrými příklady a způsoby řešení z jiných měst, podle kterých se metodika tvorby upraví. „Setkání bylo velice inspirativní. Zejména města okolních států ČR, která mobilitu dle celoevropských trendů řeší až v poslední době, poskytla mnoho dobrých nápadů. I v zahraničí pochopitelně čelí obdobným výzvám jako u nás. Tvorba plánu mobility nefunguje všude stejně, výsledky jsou však všude podobné, jen se různě aplikují,“ uzavírá Novotný.

V červnu se uskuteční evropská konference o plánech mobility v nizozemském Groningenu, kde bude představena i výše zmíněná nová metodika. I tam se zástupce pracovní skupiny P+ chystá a o informace se s vámi opět podělíme.