Zpět na Aktuality

Hromadná doprava v Praze je na vysoké úrovni

14. listopadu 2016

Pp 14 11 16

Dopravní podnik hl. m. Prahy je dalším z klíčových partnerů projektu Polaď Prahu. Zároveň je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 138 autobusových linek, 24 denních a 9 nočních tramvajových linek a 3 linky metra.  Lidé díky němu mohou cestovat na několika příměstských linkách i do Středočeského kraje. Zároveň je vlastníkem kolejové infrastruktury metra a tramvají, z čeho vyplývá mnoho závazků a činností spojených s výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou. Se zástupcem dopravního podniku Michalem Andelkem jsme si povídali o novinkách v přípravě plánu mobility nebo pracovní skupině.

 

Jakou úlohu má Dopravní podnik v projektu Polaď Prahu?

Dopravní podnik je členem pracovní skupiny a společně s organizací ROPID zodpovídáme za oblast veřejné dopravy. Spadá pod nás kolejová infrastruktura, provoz metra a tramvají a také provozujeme v Praze zásadní část autobusových linek, mimo jiné síť tzv. metrobusů. Dopravní podnik proto disponuje celou řadou důležitých dat a poznatků z provozu. Jelikož jsme zároveň městem vlastněnou firmou, je pro nás vývoj mobility v Praze do budoucna určující i v kontextu financování provozu a infrastruktury veřejné dopravy.

 

V tento moment dokončujete první souhrnný dokument - Analýza. Můžete prozradit, k čemu bude sloužit a zdali vás nějaký závěr překvapil?

Dokument Analýza je v podstatě hotový, a čeká ho schvalovací proces v Radě hlavního města. Celá analytická část byla velmi zajímavá, protože jsme společně s ostatními partnery projektu dali dohromady veškerá dostupná data týkající se mobility a jejich problémů v Praze. Z našeho pohledu bylo stěžejní zkompletovat tzv. problémové mapy, které graficky znázorňují různé problémy veřejné dopravy v Praze a okolí. Celý analytický dokument je důležitý hlavně proto, abychom věděli, v jakém stavu se mobilita v Praze nachází, a to nejen z pohledu problémů, ale také z pohledu silných stránek, které lze dále rozvíjet, a mohou tvořit dobrý základ pro jiná perspektivní řešení. Veřejná doprava v Praze je tradičně hodnocena velmi pozitivně a ve srovnání s ostatními evropskými městy si vede velmi dobře. Možná si ne každý plně uvědomí, že četnost spojů, ale např. i nepřetržitá obsluha jsou vlastnosti, jež nejsou v jiných městech EU zcela samozřejmé. Jedním z alarmujících závěrů analýzy byla skutečnost, že na příjezdech do Prahy vzrostla intenzita automobilové dopravy za posledních 15 let o desítky procent. V této souvislosti se jako zásadní ukazuje problém nedostatku záchytných parkovišť P+R, a to především v okolí Prahy, zejména u železničních zastávek a nádraží, ale také nabídka veřejné dopravy, která je však na druhé straně omezována každodenními kolonami aut.

 

Projekt Polaď Prahu má za sebou první fázi. Jak byste, Michale, zhodnotil dosavadní průběh projektu?

Projekt Polaď Prahu je naprosto unikátní v tom, že spojil úsilí mnoha organizací hlavního města a také Středočeský kraj do jednoho celku. Navíc je toto úsilí systematicky usměrňováno projektovým manažerem celého projektu. Když k tomu přidám soustavnou komunikaci s různými partnery projektu či s veřejností, vzniká tak dokument, který věřím, že nebude rozdělovat, ale naopak spojovat. V tom vidím jeho největší smysl.