Zpět na Aktuality

Dopravu chceme usnadnit i Středočechům

13. ledna 2017

NL5 - Foto - Martin Jareš

Plán udržitelné mobility pražské aglomerace se netýká pouze Prahy, v jeho koncepci je třeba počítat i s návazností na mobilitu Středočeského kraje. O rozhovor jsme požádali Martina Jareše, zástupce Krajského úřadu Středočeského kraje. 

Jaká jsou nejdůležitější témata při dojíždění obyvatel Středočeského kraje?

I když mnoho lidí má své cíle v rámci Středočeského kraje, mám na mysli zejména okresní města, je jednoznačně nejvýznamnějším cílem dojížďky Praha. Právě proto je tak důležitá společná integrace veřejné dopravy pro Prahu a Středočeský kraj. Chceme tak pomoci cestování lidem zjednodušit, aby mohli jezdit na 1 jízdenku po celém kraji i pro Praze. A to i proto, že hlavně v poslední době je situace na silnicích hodně složitá, chceme pomocí kvalitní veřejné dopravy přetíženým silnicím odlehčit. A částečně se to již daří – stále více lidí jezdí vlaky i autobusy. Mnohá témata, bohužel i problémy, mají Praha a Středočeský kraj společná, je proto dobře, že Plán mobility vzniká i ve spolupráci se Středočeským krajem a že se můžeme jeho přípravy také zúčastnit.

Kde vnímáte největší problémy?

Největší problémy jsou vlastně na všech příjezdových komunikacích do Prahy – přetížené silnice a zpoždění. Kapacitní problémy mají ale i příměstské autobusy a vlaky. Snažíme se je proto co nejvíce posilovat, například nyní se podařilo zavést řadu nových vlaků či posílit kapacitu souprav od nového železničního jízdního řádu, platného od 11. prosince 2016. Ale bohužel narážíme i zde na omezenou kapacitu železniční infrastruktury, kterou je potřeba řešit. Limitující je rovněž počet souprav, které mají České dráhy k dispozici. Chybí také záchytná parkoviště P+R u železnice ve Středočeském kraji. U autobusů jsou zase na hranici kapacity kromě příjezdových komunikací i autobusové terminály u metra a dopravci se potýkají s nedostatkem řidičů. V kontextu těchto všech omezení se proto snažíme využívat co nejvíce kloubové autobusy tam, kde to jde. Kromě provozních výhod to však má výhody i ekonomické – za 50 % kapacity navíc zaplatíme jen asi 15-20 % vícenákladů. V oblastech dále od Prahy zase mají někdy lidé problém s malou četností spojů. I to se ale snažíme v posledních letech zlepšovat.

Jaké trendy pozorujete v rámci kraje?

Je to na jedné straně velmi rychlý růst počtu obyvatel, zejména v okresech Praha-východ a Praha-západ. Spolu s rozvojem těchto oblastí je však třeba řešit i dopravní obsluhu, protože tento rozvoj s sebou přináší i výše uvedené problémy. Kromě propojení systémů veřejné dopravy do 1 celku, který by měl kromě levnějšího cestování na 1 jízdenku přinést například také lepší koordinaci jízdních řádů, je to určitě větší užívání kolejové dopravy. A novým trendem jsou kromě klasické železnice i moderní příměstské tramvaje. Toto téma se nyní skloňuje stále častěji a může to být šance na lepší vývoj.