Zpět na Aktuality

Projekt Polaď Prahu vstupuje do další fáze

22. února 2017

TK 21 2 2017 MHMP

Pracovní skupina Polaď Prahu, která čítá odborníky nejrůznějších oblastí týkajících se dopravy, zveřejnila na včerejší tiskové konferenci dva zásadní materiály: Problémové mapy a dokument Analýza. 

Stalo se tak při příležitosti ukončení analytické fáze projektu P+, jehož cílem je metropoli a přilehlým oblastem poskytnout plán udržitelné mobility a tím zajistit požadovaný rozvoj a fungování městské dopravy.

Členové pracovní skupiny projektu okomentovali nejzásadnější body, které nově vytvořené dokumenty identifikují. Jmenovitě se jedná o denní dojíždění Středočechů do Prahy za prací a jejich dopravní chování na hranici metropole. V oblasti automobilové dopravy v širším centru Prahy je zásadním problémem individuální nadužívání automobilů, v okrajových oblastech zase zvyšující se počet dojíždějících obyvatel a s tím související opomínané navyšování kapacit příjezdových silnic. Ani hromadná doprava na mnohých místech již neodpovídá aktuálním požadavkům a počtu cestujících. Přestože se kapacita spojů hromadné dopravy téměř neustále navyšuje, cestujících průběžně přibývá, spoje bývají přetížené a dopravní uzly nápor nezvládají. Navíc jsou často nevyhovující kvůli nepřehlednosti, nekoncepčnosti a velkým přestupovým vzdálenostem. Pražští cyklisté jako hlavní úskalí využívání nejekonomičtějšího a nejekologičtějšího způsobu dopravy pociťují nedostatek míst pro bezpečné odložení kola v centru města a mnozí z nich se během jízdy mezi ostatními dopravními prostředky necítí bezpečně.

Radní Petr Dolínek, v jehož gesci oblast dopravy je, poskytl k jednotlivým tématům doplňující informace a nastínil možná řešení. Upozornil na možnost inspirace u zahraničních velkoměst a poukázal i na fakt, že Praha má svá specifika a koncept řešení musí být mnohde nastaven podle místní aktuální situace. Pracovní skupina na závěr tiskové konference oznámila další kroky projektu Polaď Prahu. V březnu proběhne odborný workshop, který dohromady s následnou panelovou diskuzí s veřejností a sociologickým průzkumem pomůže k dalšímu určení směřování městské mobility v hlavním městě a přilehlých oblastech.

Dokumentu P+ Analýza si můžete stáhnout zde