Zpět na Aktuality

Odborníci vybrali pro Prahu efektivní scénář mobility

9. března 2017

Wrk shp polad

Ve čtvrtek 9. března se v Praze uskutečnilo další setkání odborníků nad vizí mobility hlavního města a jeho okolí. Byl to už druhý z praktických workshopů, které pořádá projekt Polaď Prahu. Tentokrát byl věnován scénářům, jež by mohly naplnit pražskou vizi mobility roku 2030. 

„Scénáře jsou vlastně cesty, kterými by se Praha mohla v dopravě v dalších letech ubírat,“ vysvětluje manažer projektu Polaď Prahu Daniel Šesták ze společnosti Mott MacDonald. „Pracovali jsme se třemi scénáři, které jsou pojmenovány Praha efektivní, Praha racionální a Praha liberální.“

Praha efektivní je scénář, který pracuje s posílením příměstské železnice, metra, tramvají a dalších kolejových systémů. Prioritou v něm je rychlé a snadné cestování veřejnou dopravou s nízkým dopadem na životní prostředí, rozvoj parkovišť typu P+R a B+R nebo zvyšování kvality veřejného prostoru a zklidňování dopravy. Praha efektivní pracuje také s regulací automobilové dopravy v ekonomické rovině, tedy formou mýta i zón placeného parkování.

Praha racionální reprezentuje scénář, který říká, že Praha chce být městem krátkých vzdáleností, které nebude zvyšovat nároky na další cestování svých obyvatel nebo návštěvníků. Pracuje s posílením a zkvalitněním veřejné dopravy, připravuje se na regulaci automobilové dopravy v centru a celkově se vydává spíše cestou velkého množství drobných zlepšení než cestou velkých investic. Základem tohoto scénáře je řádná péče o stávající infrastrukturu, již chce uvést do bezvadného stavu.

Praha liberální je scénář, který počítá s výstavbou nových kapacitních silnic kolem metropole i v radiálním směru z okraje města do centra. Na novou síť chce převést zátěže automobilové dopravy ze stávajících ulic. Počítá také s rozšířením sítě záchytných parkovišť a se systémem silné ekonomické regulace automobilové dopravy v centru města. V uvolněném prostoru na městských třídách bude podporovat udržitelné dopravní módy a vozidla s ekologickým pohonem.

Odborné setkání se uskutečnilo proto, aby organizátoři projektu získali zpětnou vazbu právě k připravovaným scénářům mobility a aby se odborníci mohli vyjádřit k jejich rizikům a také vybrat, který je podle nich pro Prahu nejvhodnější. 

„Odborníci se vzácně shodli, že by se Praha měla vydat cestou efektivního scénáře. Šlo skoro o jednomyslnou shodu, až nás to překvapilo. Mezi účastníky workshopu jednoznačně převládl názor, že právě tento scénář je pro Prahu tou správnou cestou,“ doplnil Daniel Šesták.

Workshopu se zúčastnilo 58 odborníků, namátkou například specialisté z jednotlivých pražských městských částí, ČVUT, Auto*Matu, policie, Ministerstva životního prostředí, Svazu cestujících ve veřejné dopravě, ÚAMK, Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých, Českých drah, České parkovací asociace, TSK, Pražské organizace vozíčkářů, zástupci sdružení Pražské matky a řady dalších organizací a sdružení, které se zabývají mobilitou, dopravou, bezpečností a životem ve městě.