Zpět na Aktuality

Pražané se ptali odborníků na dopravu

12. dubna 2017

B sal NTK

Potřebuje Praha městský okruh? Co se musí udělat, aby se v metropoli dalo jezdit na kole? O těchto a mnoha dalších tématech debatovali dopravní odborníci s obyvateli hlavního města v pondělí odpoledne v Národní technické knihovně. 

V Bellingově sále se sešli zástupci pražských městských částí a Středočeského kraje spolu se zástupci Dopravního podniku hl. m. Prahy, nezávislými odborníky z Autoklubu ČR, ČVUT v Praze a Univerzity Karlovy. Téma diskuse bylo zřejmé – společná vize mobility v Praze.

Součástí setkání byla diskuse o důležité dopravní problematice, kterou odborníci i Pražané v současné době nejvíce řeší. V aule se živě hovořilo o propojení metropole se Středočeským krajem, nízké kapacitě povrchové hromadné dopravy nebo o dopadech současného dopravního systému na veřejný prostor. Jeden zástupce z řad odborníků například uvedl, že je nutné budovat dopravní infrastrukturu, protože některá zlepšení mohou Pražanům přinést velkou přidanou hodnotu.

Dalším ze silných témat byla otázka, zda Praha potřebuje městský okruh. Následovala intenzivní debata, ze které vyplynulo, že metropole určitě okruh potřebuje, ale je velkou neznámou, v jaké podobě bude nejlepším řešením. Situaci v centru města totiž výstavba okruhu nezlepší. Nemá proto cenu čekat na výstavbu, ale dopravu v centru začít rovnou regulovat. Praha by se totiž měla soustředit na věci, jež mohou dopravu zlepšit okamžitě nebo v krátkém čase.

Mezi další témata, o kterých se diskutovalo, patří parkování a vybudování P+R. Padl zde názor, že zatím se jde cestou integrace Prahy a Středočeského kraje. Ideálním řešením by bylo vybudování P+R přímo u železnice, v nejlepším případě skoro u každé zastávky.

Návštěvníky z řad veřejnosti mimo jiné zajímalo, co by měla Praha udělat pro to, aby se v ní dalo jezdit na kole. Jednou z odpovědí byl fakt, že problémem v Praze jsou kopce. Není proto reálné, aby se v Praze jezdilo na kole plošně a na celém jejím území. Zástupce z řad dopravních odborníků také zmínil školní plány mobility, kde je velká šance, že by děti mohly jezdit na kole do školy.

Poslední otázkou celé diskuse bylo, jak by se měla korigovat výstavba obydlí a dopravní infrastruktury ve Středočeském kraji. Návštěvníkům z řad veřejnosti odborníci vysvětlili, že rozhodování o této problematice a konkrétních výstavbách mají na starosti jednotliví starostové obcí.