Zpět na Aktuality

Počet dojíždějících Středočechů stále stoupá

15. května 2017

Hranice Prahy graf

Přestože nárůst počtu Středočechů denně dojíždějících do Prahy není tak výrazný jako na přelomu milénia, analýza P+ ukazuje, že neustále stoupá. Hranicí hlavního města Prahy v pracovní den projede více než 600 tisíc cestujících. Údaj zahrnuje cesty oběma směry. 

Nikoho asi nepřekvapí, že objem dopravy zejména v metropoli a jejím okolí neustále stoupá. Zajímavý je ale trend a poměrně specifické chování cestujících na hranici hlavního města. Praha při plánování a organizaci dopravy se svým okolím samozřejmě počítá, protože je pro značnou část středočeské populace cílem zejména při cestě za prací. 

Lidé, kteří se rozhodnou pro hromadnou dopravu, volí častěji autobusy než vlaky. Autobusem denně přejíždí hranice Prahy téměř sedmdesát tisíc lidí, což je dvakrát více než před dvaceti lety. U železnice je to o něco méně, necelých šedesát tisíc cestujících. Nárůst u vlaků ale není tak skokový jako v případě autobusů. V roce 1997 železnici pro překonání hranice hlavního města volilo 37 tisíc cestujících.

U automobilové dopravy byl zaznamenán podstatně větší nárůst na přelomu tisíciletí než v současné době. Zatímco v druhé polovině devadesátých let přejelo hranici metropole automobilem denně 147 tisíc lidí, o deset let později už tento počet stoupl na 370 tisíc. Proto o 28% nárůstu mezi lety 2007 a 2015 můžeme mluvit jako o zmírněném, přestože součet všech cestujících volících individuální automobilovou dopravu v posledních deseti letech dosáhl počtu 473 tisíc denně. To je podle sociologa Martina Buchtíka z agentury Median překvapivé zjištění, protože nárůst počtu automobilů je od devadesátých let v podstatě lineární a počet obyvatel Středočeského kraje se zvyšoval výrazněji až po roce 2004. Trend je spojen zejména se suburbanizací, která právě v devadesátých letech započala, a také s větší každodenní pracovní mobilitou za prací.