Zpět na Aktuality

Veřejnost i odborníci se shodují na budoucnosti pražské dopravy

7. června 2017

Ze všech navrhovaných řešení pro budoucnost městské mobility zvítězil scénář „Praha efektivní“. Převahu zastánců našel jak mezi odborníky na dopravu, tak u nejširší veřejnosti. Shoda dokonce panuje i v názoru, že vítězný scénář bude doplněn dílčími prvky z varianty „Praha racionální“.

Odborníky vybraný scénář Praha efektivní prosazuje posílení kolejové dopravy, tedy zejména metra, tramvají a příměstské železnice. Důraz je v něm kladen na efektivní cestování veřejnosti hromadnou dopravou s minimálním dopadem na životní prostředí. Dále také počítá jak s rozvojem záchytných parkovišť P+R a B+R, tak se zlepšováním úrovně veřejného prostoru. Zatímco Praha efektivní pracuje s koncepcí větších investic, a míří tedy do vzdálenějšího časového období, plán mobility bude prosazovat také řadu méně náročných dílčích úprav v principu scénáře Praha racionální, které lze provést v nejbližších letech.

Příjemným překvapením bylo, že podle sociologického průzkumu mají Pražané stejné priority. Přejí si také opravy stávajících silnic a chodníků nebo dokončení vnějšího dálničního okruhu kolem metropole. Naopak nepodporují sdílení automobilů, které by bylo možné si vypůjčit přímo na ulici, což je dle autorů plánu mobility částečně způsobeno nízkým povědomím o výhodách carsharingu. Nyní se budou jednotlivé části scénáře, tedy již konkrétní projekty a nápady, zpracovávat. Cílem je naplnit podstatu vybrané strategie a rozvíjet v Praze i ve středních Čechách kolejovou dopravu, na niž budou ostatní spoje navazovat, zrekonstruovat stávající dopravní infrastrukturu, tedy zejména silnice, chodníky a mosty, a v neposlední řadě také dokončit Pražský okruh.