Zpět na Aktuality

Mimopražské plány udržitelné mobility

18. srpna 2017

V uplynulých dnech média často informovala o úskalích, se kterými se potýkají jednotlivé radnice napříč Českou republikou při řešení tamních plánů udržitelné mobility. V Plzni je plán již schválen, přerovská radnice zatím zveřejnila návrh.

Všechna velká města by měla mít své plány udržitelné mobility hotové do roku 2018. Tím jejich radní splní jednu z podmínek pro čerpání peněz z fondů EU na podporu a rozvoj dopravní infrastruktury. Asi není třeba připomínat, že tyto plány mají vést ke zlepšení kvality života v městském prostředí a pomoci obyvatelům dotčeného území k bezpečné a efektivní dopravní infrastruktuře. Plány neopomíjejí ani parkování nebo tvorbu veřejného prostoru s preferencí veřejné dopravy, pěší chůze či jízdy na kole. Mobilita znamená možnost bezpečného, pohodlného a efektivního pohybu lidí i dopravních prostředků.

Podobně jako v Praze, kde měli obyvatelé možnost dopravní situaci komentovat a připomínkovat elektronicky, sbírali podněty i brněnští radní. Obdrželi jich na pět set a práce s nimi určitě není snadná. Tamní situace ohledně dopravy totiž dospěla do fáze, kdy proti sobě stojí dva tábory. Na jedné straně je to spolek Brno autem, jehož členové sice nejsou a priori proti cyklodopravě (i mezi nimi jsou cyklisté), ale nechtějí být omezováni při rozhodování, zda k cestě využijí, nebo nevyužijí automobil. Vadí jim zejména vznik a rozsah zón, kde je rychlost jízdy omezena na 30 km/h. Na druhé straně v tomto sporu stojí zástupci radnice, kteří podle spolku nehájí zájmy obyvatel a názory veřejnosti či protistrany si prý vyslechnou jen z povinnosti. Situaci týkající se plánu mobility pro Brno můžete sledovat zde.

Málo krytých zastávek, nepoměrně drahé jízdné za krátkou cestu hromadnou dopravou nebo nedostatek a neprovázanost cyklostezek i chybějící stojany na kola. To jsou hlavní aspekty, které nejvíce vadí na místní dopravní infrastruktuře obyvatelům Liberce. Vzhledem k jeho blízkosti s Jabloncem nad Nisou se všechny problémy týkají nejen obou měst, ale i jejich dopravního propojení. Radnice v rámci řešení situace pozvala obyvatele na veřejné setkání se zastupiteli. Informace o mobilitě v regionu přináší portál Chytře na cestu.

Také českobudějovický primátor pozval obyvatele města k diskusi. Účelem setkání bylo i představení již hotové analytické části plánu mobility. Následně veřejnost dostala možnost připomínkování, a to i elektronickou cestou. Podklady k místnímu plánu mobility zveřejnilo město zde. Naproti tomu Opava jako jedno z menších měst mohla nabídnout obyvatelům poměrně unikátní možnost, jak se spolupodílet na budoucí podobě města. Radnice totiž pro veřejnost uspořádala urbanistickou vycházku, čímž nejen názorně ukázala aktuální stav věcí, ale i bezprostředně zapojila občany do tvorby veřejného prostoru. Novinky o městské mobilitě zveřejňuje město na portále Mobilita-Opava

Za malou revoluci v přerovské dopravě by se dala označit cyklostezka přes Čekyňský kopec, na kterou tamní obyvatelé dlouho čekali. Zhruba devítikilometrová trasa umožní cyklistům vyhnout se nebezpečným úsekům na cestě z města do místních částí v severní oblasti. Se sítí cyklostezek plán udržitelné mobility počítá. Projekt je zveřejněn zde. To v Plzni již mají hotovo. Plán je schválen, k nahlédnutí je zde a odborníci vybírají způsob, jak konkrétní stavby zrealizují. V případě mostní estakády, která je součástí severojižního průtahu, není totiž zatím jasná její finální podoba a město vyšlo občanům vstříc – zveřejnilo čtyři možné podoby ještě předtím, než bude definitivně rozhodnuto. A obyvatelé mohou o stavbě hlasovat v anketě. 

Na plánu mobility již začali pracovat také v srdci Vysočiny pod názvem Jihlava [ne]jede. Místní odborníci zde již našli řadu problémů k řešení, jako je slabé propojení autobusové a vlakové dopravy, chybějící kapacity parkování nebo špatné zázemí pro dojíždění na kole. Během září zde spustí webovou aplikaci Názorová mapa dopravy, kterou budou moci využít občané i návštěvníci města. V terénu pak bude možné doplnit podněty také na řadě akcí v rámci Evropského týdne mobility. 

Ve Zlíně probíhá osvětová kampaň Zlín v pohybu, jejíž tvůrci propagují místní dopravní koncepci poměrně netypickým způsobem. Tedy alespoň v porovnání s ostatními městy. Na portále YouTube.com totiž založili vlastní kanál a zveřejnili propagační videospoty, ve kterých projekt podporují místní osobnosti:

Co je udržitelná mobilita
Udržitelná mobilita a cyklodoprava ve Zlíně
Udržitelná mobilita a zlínská MHD