Zpět na Aktuality

Praha schválila významný dopravní dokument

19. září 2017

Rada hlavního města Prahy schválila dokument Dopravní politika, který vznikl v rámci projektu Polaď Prahu a přináší koncepci dalšího dopravního rozvoje metropole i celé metropolitní oblasti na několik následujících let.

Dokument Dopravní politika je výsledkem práce skupiny odborníků, kteří si dali za cíl naplnění společných vizí o mobilitě v Praze a jejím okolí. Společná vize mobility je postavena na pilířích, kterými byly Strategický plán hl. m. Prahy a dokument P+ Scénáře. Přestože se jedná o odborný materiál, scénáře v žádném případě neopomíjely ani společenský konsenzus zahrnující názory a přání Pražanů.

Dokument obsahuje sedm strategických cílů vyplývajících z principů udržitelné mobility, např. zvýšení prostorové efektivity dopravy, kdy nejefektivnější je v tomto ohledu doprava kolejová a naopak nejnáročnější je individuální doprava automobilem, nebo třeba snížení uhlíkové stopy či vyšší bezpečnost. Podle zásad schválené dopravní politiky vidí Praha budoucnost mobility zejména ve veřejné dopravě, kdy by měl osobní automobil sloužit pouze jako doplňkový dopravní prostředek v situacích, kdy nejde cestovat jinak. Proto musí hlavní město mimo jiné důsledně koordinovat územní a dopravní plánování.

Schválení dokumentu Dopravní politika předcházela důkladná analýza problémů, kritických míst i nevyužitých příležitostí, které v Praze a na hranici s metropolitní oblastí registrujeme. Nyní se připravuje již třetí workshop, na němž se za účasti partnerů, mezi které patří odborníci, zástupci městských částí, ale i četná sdružení, nastaví metodika pro hodnocení jednotlivých projektů. Dokument Dopravní politika sám o sobě totiž popisuje princip řešení dopravy obecně a k realizaci konkrétních kroků povedou až návrhy členů pracovní skupiny a dalších partnerských subjektů. Dokument v plném znění najdete uložený na webu Polaď Prahu v části Odborné informace.