Zpět na Aktuality

Odborníci určili kritéria hodnocení projektů mobility

4. října 2017

V úterý 3. října se konal další workshop odborníků k Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. Tentokrát se věnoval nastavení hodnoticích kritérií. Těmi budou hodnoceny konkrétní projekty, návrhy a opatření, které dovedou hlavní město k efektivní a udržitelné mobilitě. 

„Prakticky jsme řešili, jak mají vypadat kritéria, podle kterých se bude posuzovat, zda má konkrétní dopravní projekt v budoucnu město připravovat. Škála skupin jednotlivých kritérií je velmi široká, od bezpečnosti přes dostupnost dopravy, finanční udržitelnost nebo lidské zdraví a zanechanou uhlíkovou stopu až po výkonnost a spolehlivost infrastruktury nebo vztah k veřejnému prostoru i životnímu prostředí,“ vysvětlil po workshopu Daniel Šesták, projektový manažer Polaď Prahu ze společnosti Mott MacDonald. 

Odborníci pracovali s existujícími kritérii, navrhovali nová a také určovali, která z nich jsou ve výsledném hodnocení důležitá více a která méně. Je to klíčová část projektu Plánu udržitelné mobility, dnes se ve skutečnosti rozhodovalo, jak se mají pražské dopravní projekty pro další desetiletí v Plánu mobility posuzovat.

Odborníci dnes jasně řekli, že je nezbytné posuzovat dopravní projekty ze všech úhlů pohledu, ne pouze po finanční stránce. Velký důraz kladli na vliv na zdraví lidí, na životní prostředí, odstraňování bariér pohybu po městě, odstranění kongescí a zvýšení plynulosti dopravy, snížení počtu nehod, ale posuzovali kritéria také třeba z pohledu odvedení tranzitní dopravy mimo zastavěná území města a jeho okolí,“ doplnil Šesták.

Další workshop, který zapojí do přípravy Plánu udržitelné mobility specialisty z městských částí, odborných institucí a organizací i občanských a zájmových sdružení, se plánuje na první pololetí roku 2018. 

Wp-20171003-15-55-23-pro-jpg
Wp-20171003-15-59-34-pro-jpg
Wp-20171003-15-53-12-pro-jpg
Wp-20171003-15-53-38-pro-jpg
Wp-20171003-15-54-22-pro-jpg