Zpět na Aktuality

Operátor ICT novým partnerem projektu P+

13. listopadu 2017

Operátor ICT

Moderní informační a odbavovací systém, dobíjecí místa pro elektromobily, preference ekologických pohonů vozidel nebo také sdílená elektromobilita, to jsou témata, na která se v projektu Polaď Prahu zaměří městská společnost Operátor ICT, a. s. (OICT).

Ta se nově stává partnerem Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí. OICT má na starosti agendu Smart Prague, kam mj. v oblasti mobility spadá řada návrhů. Operátor ICT se mimo jiné zaměří na řešení systému podpory výstavby dobíjecích míst pro elektromobily v ulicích i na veřejných parkovištích včetně P+R. „Zapojení do projektu Polaď Prahu má za cíl provázat zkušenosti z projektů Smart Prague s ostatními dopravními akcemi města. V rámci Smart Prague chceme podpořit testování čtyřpólového nabíjení elektrobusu na lince Hl. nádraží a Letiště Václava Havla, nebo také zavádění adaptivního řízení světelné dopravy, či přípravu na éru samořiditelnosti. Spojení Polaď Prahu a Smart Prague je tedy logickým krokem,“  říká ředitel sekce Smart Prague Vladimír Zadina.


Koncepce Smart Prague do roku 2030

Koncepce Smart Prague si klade za cíl inovovat, podporovat a rozvíjet strategické priority hlavního města jako celku a jeho vizí je do roku 2030 příjemnější život v prosperujícím městě díky aktivnímu využívání moderních technologií. Operátor ICT při přípravě navázal na existující priority a strategické plány města a definoval šest klíčových oblastí – Mobilita budoucnosti, Chytré budovy a energie, Bezodpadové město, Atraktivní turistika, Lidé a městské prostředí a v neposlední řadě Datová oblast, pod kterými se sdružují konkrétní projekty.

Jedním ze zajímavých dopravních projektů je Multikanálový odbavovací systém pro MHD. Jedná se o revoluční systém, kdy budou cestující moci využít k přepravě kromě klasické Lítačky například platební karty, partnerské karty či mobilní telefon. Jednorázové jízdenky bude možné snadno a rychle nakupovat či spravovat prostřednictvím mobilní aplikace.

Mezi další prioritní projekty patří i Datová platforma a Virtualizace Prahy. Projekt Datové platformy mimo jiné navazuje na vznikající senzorickou síť v rámci celé Prahy. Datová platforma zohlední historický a aktuální stav města z pohledu dat a skrze svá rozhraní postupně integruje a propojí další městské datové zdroje. Za to nový model a aplikace pro vizualizaci dějů a procesů v Praze v rámci projektu Virtualizace Prahy umožní prostorové a časové modelace při spolupráci řídících subjektů a bezpečnostních složek, zejména při krizové situaci, ale i pro územní rozvoj Prahy.