Zpět na Aktuality

Jak pokračuje dopravní ladění ostatních měst?

27. listopadu 2017

Během letních prázdnin jsme vás prostřednictvím našeho webu informovali o tom, v jaké fázi jsou mimopražské plány udržitelné mobility a jaká úskalí tamní „ladění“ dopravy provází. V této aktualitě jsme se rozhodli na to navázat a přiblížit vám situaci v několika dalších městech.

Začneme na pomezí Moravy a Slezska. Ekologický portál ZdraváOVA.cz zveřejnil text o situaci udržitelné mobility v Ostravě. Město se může pochlubit rozsáhlou moderní sítí veřejné dopravy, pokrokovými přístupy při zavádění nových opatření v udržitelné mobilitě a aktivní spoluprací na domácí i evropské úrovni. Vzhledem k polycentrickému charakteru města nicméně městské hromadné dopravě stále výrazně konkuruje doprava automobilová. Ostrava na tuto situaci reagovala integrací dopravního systému, který umožňuje napojení příměstské hromadné dopravy na městský dopravní systém. Významná část centra města je pro automobilovou dopravu uzavřena, což přispívá k vysokému podílu pěší mobility. Ten dosahuje téměř třiceti procent. A může se dále zvyšovat možným zřízením nízkoemisních zón. Ostrava do roku 2025 plánuje ztrojnásobit využití stále se rozšiřující sítě cyklostezek, mimo jiné podporou stále populárnějšího bikesharingu.

Dokument o rozvoji dopravy v horizontu následujících dvanácti let chce připravit a předložit občanům k diskusi i město Litoměřice. Právě doprava je jedním z tamních nejpalčivějších problémů. Vedení města již nyní usiluje například o vybudování parkovacího domu. Vzniknout by měl na poměrně neobvyklém místě, přímo v bývalém železničním tunelu. Dále radnice prosazuje elektromobilitu, zpracovává novou koncepci veřejné dopravy, chystá stavbu cyklověže u vlakového nádraží, instaluje monitorovací síť znečištění ovzduší a realizuje řadu dalších dílčích kroků přímo souvisejících s udržitelnou dopravou. Pomyslným odrazovým můstkem pro přijetí zásadních kroků, jako je například optimalizace dopravy v centru, je i tamní plán udržitelné městské mobility. Podle místostarosty bude zpracován na základě výsledků vzešlých z právě probíhajícího měření dopravy, šetření dopravního chování obyvatel, analýz a expertních posudků a po zvážení i z doporučení odborníků. Důležitý hlas v něm samozřejmě bude mít veřejnost, pro niž radnice připravila několik veřejných diskusí. Město dále připravilo tři projekty: e-FEKTA, MOVECIT a MobiLitA21, které významnou měrou podpořila Evropská unie. Více o projektech se dočtete na webu Litoměřice.cz

Veřejné projednání situace v oblasti dopravy připravila pro své občany i radnice v Mostě. Město je specifické dopravním napojením na sousední Litvínov, a tak stejně jako společně plánují dopravní řešení například radnice v Liberci a Jablonci nad Nisou, i Most při tvorbě plánu mobility rozpracovává napojení na svého souseda a vzájemné ovlivnění dopravou. Během projednání bude představeno také vyhodnocení SEA, které ukazuje vliv dopravy na životní prostředí.