Managing Council

The Managing Council decides about every important step in the development in the Sustainable Mobility Plan of Prague and its suburbs. The Managing Council comprises of political representation from Prague, from the directors of participating departments of the Magistrate of Prague, and from directors of the participating Prague organizations and societies. The Working Group is directly subordinated to the Managing Council.

Organizational structure of the project

Members of the Managing Council

Petr Dolínek 

náměstek primátorky hlavního města Prahy pro dopravu a evropské fondy /předseda řídící rady/

prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. 

náměstkyně primátorky hlavního města Prahy pro finance a rozpočet

RNDr. Jana Plamínková

radní hlavního města Prahy pro infrastrukturu, technickou vybavenost, životní prostředí, územní rozvoj a územní plán

Ing. Tomáš Kaas

investiční ředitel, Dopravní podnik hl. m. Prahy, a. s.

RNDr. Štěpán Kyjovský

ředitel Odboru ochrany prostředí Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Karel Prajer

ředitel Odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy

Ing. Martin Vlk

ředitel Odboru technické vybavenosti Magistrátu hlavního města Prahy

Mgr. Ondřej Boháč

ředitel Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Ing. et Ing. Petr Tomčík

ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy

Ing. Jiří Sládek

ředitel Úseku speciálních staveb Technické správy komunikací

Filip Humplík

zastupitel hlavního města Prahy

PhDr. Matěj Stropnický

zastupitel hlavního města Prahy

Ing. Pavel Šustr

ředitel Odboru rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy