Podpůrné dokumenty P+

Výstava Plán udržitelné mobility Prahy a okolí

Výstava nabídla návštěvníkům pohled do budoucnosti dopravy v metropolitní oblasti. Koncepční dokument tak získal reálné obrysy. Lidé se díky expozici na konkrétních případech dozvěděli, jak se bude v následujících letech vyvíjet doprava v metropoli a nejbližším okolí. Výstava se spolu s doprovodným programem konala od 29. května do 17. června 2018 v Centru architektury a městského plánování (CAMP). 

Dokument je ke stažení zde

 

Podpora dopravní politiky v Praze a okolí mezi obyvateli Pražské metropolitní oblasti

Analýza navazuje na závěrečnou zprávu ze sociologického šetření „Vize udržitelné mobility v Praze a okolí: studie postojů obyvatelstva“. Na jejím základě a také po diskusích s odborníky na dopravu byla formulována podoba dopravní politiky, která bere v úvahu předchozí pracovní scénáře, jež dále rozvíjí, respektive je v určitých ohledech mírně respecifikuje. 

Dokument je ke stažení zde

 

Vize udržitelné mobility v Praze a okolí: studie postojů obyvatelstva

Dokument Vize udržitelné mobility v Praze a okolí představuje tři scénáře pražské mobility: Praha efektivní, Praha racionální a Praha liberální. Ukazuje vliv aspektů mobility na jednotlivé scénáře, podporu aspektů a jednotlivých položek v podrobném pohledu, preference týkající se vize dopravy a také podporu veřejnosti jednotlivým scénářům včetně jejich průniků ve skupinách obyvatel.

Dokument je ke stažení zde

 

Analýza stavu a kalkulace nákladů na reprodukci stávající dopravní infrastruktury

Dokument podchycuje stávající stav a specifikuje výhledové náklady a potřeby pro udržení a rozvoj městské infrastruktury. Obsahuje informace o rozsahu dopravní infrastruktury, vlivu dopravy na okolí, výdajích na reprodukci dopravní infrastruktury v uplynulých čtyřech letech nebo například o vnitřním dluhu společně s výhledovými náklady na dopravní infrastrukturu. 

Dokument je ke stažení zde

 

Faktory ovlivňující volbu dopravního prostředku městského obyvatelstva - přehled stavu poznání

Rozhodování jednotlivců o tom, jakým dopravním prostředkem se budou pohybovat na území města, ovlivňuje celá řada časoprostorových, ekonomických a sociokulturních faktorů. Jednotlivé vědní disciplíny přispívají do složité mozaiky poznání příčin a následků, a to čistě individuálních (to jsou např. postoje, dostupný čas a peníze) a také těch, které jednotlivec nemůže ovlivnit (tedy zejména ceny, charakteristiky zastavěného území nebo sociální normy).

Dokument je ke stažení zde