Aktuality

16.7. 2019

P+ inicioval vznik studie pro alternativní pohony

Z analýzy Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí vyplynulo, že Praha nutně potřebuje strategii pro alternativní pohony. Ne všude v metropoli je čisté ovzduší a další rozvoj elektromobility opravdu klepe na dveře.

30.5. 2019

Zveřejnění dokumentů souvisejících s P+

Pražský plán mobility zastupitelé schválili a my tak můžeme dát veřejnosti dokumenty, které s celým projektem P+ úzce souvisí. Samozřejmě včetně samotného Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí.

24.5. 2019

Praha schválila Plán mobility!

Pražští zastupitelé dnes schválili Plán udržitelné mobility Prahy a okolí – dokument, který prostřednictvím 242 konkrétních opatření v dlouhodobém horizontu řeší snadnější spojení metropolitní oblasti s hlavním městem, celkové zklidnění dopravy, rozvoj elektromobility a v neposlední řadě zvýšení bezpečnosti v dopravě. 

10.4. 2019

Získali jsme stanovisko SEA

Posledním krokem před tím, než bude Plán udržitelné mobility Prahy a okolí s výhledem do roku 2030 předložen pražským zastupitelům k finálnímu schválení, je posouzení jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví, na základě kterého jsme obdrželi kladné stanovisko Ministerstva životního prostředí.

O projektu

„P+“ je projekt hlavního města Prahy, jehož hlavním cílem je příprava, zpracování a projednání plánu udržitelné mobility (SUMP – za anglického Sustainable Urban Mobility Plan). Dokument „Plán udržitelné mobility Prahy a okolí“ se stane základním koncepčním dokumentem hlavního města pro oblast mobility, dopravy, respektive dopravní infrastruktury s ambicí nahradit a modernizovat současné Zásady dopravní politiky hlavního města Prahy platné již od roku 1996.

Plán udržitelné mobility Prahy a okolí bude hotový v roce 2018, od kdy takový dokument musí mít zpracovaný všechna velká města v rámci EU, neboť je to jedna z podmínek čerpání evropských fondů.

Kromě příslušných odborů Magistrátu hlavního města Prahy se na projektu podílejí i ostatní městské organizace zabývající se problematikou územního plánování, dopravy a mobility či životního prostředí. Do projektu je zapojený i Středočeský kraj, protože dopravu v Praze nelze řešit bez přesahů do jejího okolí. Spolupráce s dalšími odbornými partnery je zajištěna formou pravidelných workshopů.

Důležitou součástí projektu je i participace veřejnosti na vzniku Plánu. Marketingovou tváří projektu P+ je kampaň „Polaď Prahu“ vystihující ten nejdůležitější cíl – „vyladění Prahy“ do příjemného místa k životu. Zapojení veřejnosti zahrnuje prezentaci principů udržitelné mobility na webu, sociálních sítích i na akcích v rámci města. Projednávání vlastního Plánu bude rovněž realizováno formou Kulatých stolů s veřejností.

O projektu