Workshopy

První workshop s Partnery

První workshop Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí, kterého se zúčastnil tým řešitelů i s Partnery projektu, se uskutečnil 22. června 2016. U několika kulatých stolů se diskutovalo nad nejpalčivějšími tématy z oblasti pražské a středočeské dopravy. Workshop poukázal na konkrétní problémy v dopravě, se kterými se bude Praha muset do budoucna vypořádat. Z debat vyplynulo, že je třeba dostavět chybějící Pražský okruh a nadřazenou komunikační síť, která by zajistila rychlou a plynulou dopravu kolem Prahy a zároveň napříč metropolí. Dále pak zlepšit kapacitní kolejovou dopravu spojující Středočeský kraj s Prahou. Záznam z workshopu si můžete pročíst v dokumentu pod odkazem níže.

Celou zprávu naleznete zde

 

Druhý workshop s Partnery

Ve čtvrtek 9. března 2017 se v Praze uskutečnilo další setkání odborníků nad vizí mobility hlavního města a jeho okolí. Byl to už druhý z praktických workshopů, které pořádá projekt Polaď Prahu. Tentokrát byl věnován scénářům, jež by mohly naplnit pražskou vizi mobility roku 2030. Odborníci se na workshopu shodli, že by se Praha měla vydat cestou efektivního scénáře. Záznam z workshopu si můžete pročíst v dokumentu pod odkazem níže.

Celou zprávu naleznete zde

 

Třetí workshop s Partnery

Třetí workshop s Partnery Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí navázal na schválení dokumentu Dopravní politika ze září 2017, který vychází z předchozího workshopu z března téhož roku. Tentokrát se diskuze u kulatých stolů zaměřila na vyhledání správných hodnotících kritérií a stanovení jejich vah do multikriteriální analýzy. Třetí workshop se uskutečnil v úterý 3. října 2017.

Celou zprávu naleznete zde